Obejrzyj nasze filmy na Youtube Dziś jest czwartek, 27.02.2020      Do końca roku szkolnego pozostały 121 dni
Menu
Ośrodek Dokumenty szkolne Historia O patronie Hymn Szkoły Struktura kształcenia Dyrekcja Kadra Baza lokalowa Dzwonki szkolne Biblioteka Telefony Zajęcia pozalekcyjne Grupy wychowawcze Ewaluacja Stowarzyszenie Nabór do szkół Ośrodka PROJEKT "MOGĘ WIĘCEJ! -..." Piszą o nas KONFERENCJA REGULAMIN KONKURSU EKO-CHOINKA 2018

Stowarzyszenie

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu działa Stowarzyszenie "Jest Człowiek". Stowarzyszenie posiada Statut, który stanowi m.in., że:

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją dzialalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Celem Stowarzyszenia jest:

rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, wspieraniu aktywności twórczej, promowaniu uczestnictwa w życiu kulturalnym, integracji europejskiej, zwiększaniu aktywności życiowej, zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.

 

Statut Stowarzyszenia


Szkoła Podstawowa

Zapewnia edukację uczniom z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ponadto daje dzieciom możliwość płynnego przejścia poprzez wszystkie etapy edukacyjne.

 

zobacz prezentację PowerPoint

Gimnazjum Specjalne nr 55

W szkole kształcą się uczniowie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 

zobacz prezentację PowerPoint

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna nr

Absolwenci gimnazjum, z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, po przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego, mogą dalej kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej funkcjonujacej w naszym Ośrodku.

 

ZOBACZ NAS NA BLOGU i FB

 

 W  ZSZ kształcimy w kierunkach:

 

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy nr 1

Absolwenci gimnazjum z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej funkcjonujacej w naszym Ośrodku.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 prowadzi zajęcia z zakresu:

gospodarstwa domowego

prac ogrodniczych

elementów szycia

wyrobów rękodzieła

 

zobacz prezentację PowerPoint

 

ZAPRASZAMY na blog SPP

Zespoły rewalidacyjno wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
( do ukończenia 25 lat)
Zajęcia odbywają się w godz. 8.30 - 12.30 W godz. popołudniowych zapewniamy wychowankom opiekę w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Jest Człowiek".

 

zobacz prezentację PowerPoint

Przedszkole Specjalne nr 151

DROGI RODZICU martwisz się o swoje dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością?

Zapraszamy do Przedszkola Specjalnego nr 151. Nasza placówka obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności oraz ze spektrum autyzmu.
Pamiętaj, że wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój.

Tu zapewnimy Twojemu dziecku:

  • opiekę w godz. 6.30 -17.00;
  • bezpłatny pobyt w placówce publicznej (zapłacisz tylko za wyżywienie dziecka);
  • edukację i terapię (dla każdego wychowanka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający jego możliwości i potrzeby rozwojowe. Na spotkaniu z rodzicami omawia Program oraz zaznajamia z metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy terapeutycznej z dzieckiem.);
  • bogatą ofertę zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do jego możliwości (tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, dogoterapii i innych.


Zadbamy o:

  • bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój Twojego dziecka

 

 

zobacz prezentację PowerPoint