Obejrzyj nasze filmy na Youtube Dziś jest środa, 26.02.2020      Do końca roku szkolnego pozostały 121 dni
Menu
Ośrodek Dokumenty szkolne Historia O patronie Hymn Szkoły Struktura kształcenia Dyrekcja Kadra Baza lokalowa Dzwonki szkolne Biblioteka Telefony Zajęcia pozalekcyjne Grupy wychowawcze Ewaluacja Stowarzyszenie Nabór do szkół Ośrodka PROJEKT "MOGĘ WIĘCEJ! -..." Piszą o nas KONFERENCJA REGULAMIN KONKURSU EKO-CHOINKA 2018

Nabór do szkół Ośrodka

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu przy ul .Parkowej 27 kształci dzieci
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim) w wieku od 6 do 25 lat.

 

Ośrodek prowadzi nabór przez cały rok szkolny do:

 

Przedszkola Specjalnego nr 151

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 87

Szkoły Przysposabiajągcej do Pracy nr 1

Zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

 

POBIERZ WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA NR 151: WNIOSEK

POBIERZ WNIOSEK DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87: WNIOSEK

POBIERZ WNIOSEK DO SPP NR 1: WNIOSEK

POBIERZ WNIOSEK DO ZRW: WNIOSEK

 

 

Rodziców / opekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego Ośrodka   serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. W trakcie spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną i terapeutyczną placówki, oprowadzimy po szkole, jak również pomożemy w wypełnieniu wniosku o przyjęcie do SOS-W nr 10

 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 tel. 71 798 68 34

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzic/opiekun prawny dziecka składa wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły/przedszkola/zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w sekretariacie SOS-W nr 10. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Wzory wniosków o przyjęcie do wybranej jednostki edukacyjnej są do pobrania na stronie internetowej ( w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka).

Dzieci urodzone w 2016 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.) na wolne miejsca.

UWAGA: rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Po dokonaniu zapisu ucznia do wybranej szkoły (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy) istnieje możliwość zapewnienia dziecku opieki pobytowej w internacie Ośrodka.


Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkola i szkoły , na rok szkolny 2018/2019, odbywa się na podstawie:

·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)

·         Uchwały Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ośrodka od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 tel. 71 798 68 34


Szkoła Podstawowa

Zapewnia edukację uczniom z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ponadto daje dzieciom możliwość płynnego przejścia poprzez wszystkie etapy edukacyjne.

 

zobacz prezentację PowerPoint

Gimnazjum Specjalne nr 55

W szkole kształcą się uczniowie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 

zobacz prezentację PowerPoint

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna nr

Absolwenci gimnazjum, z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, po przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego, mogą dalej kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej funkcjonujacej w naszym Ośrodku.

 

ZOBACZ NAS NA BLOGU i FB

 

 W  ZSZ kształcimy w kierunkach:

 

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy nr 1

Absolwenci gimnazjum z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej funkcjonujacej w naszym Ośrodku.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 prowadzi zajęcia z zakresu:

gospodarstwa domowego

prac ogrodniczych

elementów szycia

wyrobów rękodzieła

 

zobacz prezentację PowerPoint

 

ZAPRASZAMY na blog SPP

Zespoły rewalidacyjno wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
( do ukończenia 25 lat)
Zajęcia odbywają się w godz. 8.30 - 12.30 W godz. popołudniowych zapewniamy wychowankom opiekę w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Jest Człowiek".

 

zobacz prezentację PowerPoint

Przedszkole Specjalne nr 151

DROGI RODZICU martwisz się o swoje dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością?

Zapraszamy do Przedszkola Specjalnego nr 151. Nasza placówka obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności oraz ze spektrum autyzmu.
Pamiętaj, że wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój.

Tu zapewnimy Twojemu dziecku:

  • opiekę w godz. 6.30 -17.00;
  • bezpłatny pobyt w placówce publicznej (zapłacisz tylko za wyżywienie dziecka);
  • edukację i terapię (dla każdego wychowanka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający jego możliwości i potrzeby rozwojowe. Na spotkaniu z rodzicami omawia Program oraz zaznajamia z metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy terapeutycznej z dzieckiem.);
  • bogatą ofertę zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do jego możliwości (tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, dogoterapii i innych.


Zadbamy o:

  • bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój Twojego dziecka

 

 

zobacz prezentację PowerPoint